Normen & waarden

Het beleidsplan als ‘levend’ document.

In 2010 is door het bestuur het beleidsplan 2005-2009 geactualiseerd en is het herbenoemd tot ‘beleidsplan 2010-2015’. Een beleidsplan dient als leidraad voor de verdere ontwikkeling van onze vereniging. Hiertoe worden onderdelen van het beleidsplan verder uitgewerkt in speciale werkgroepjes. Het totale beleidsplan wordt jaarlijks of tweejaarlijks geactualiseerd, op basis van gerealiseerde wensen en nieuwe doelstellingen.

Normen en waarden
Als bestuur vinden we het van groot belang dat we met zijn allen streven naar goede omgangsnormen en een goede sfeer. Het onderdeel Normen en Waarden uit het beleidsplan vormt daardoor een belangrijk onderdeel binnen het beleidsplan.
Een onderdeel van goede omgangsvormen is het nakomen van afspraken. In het seizoen 2009-2010 hebben we kunnen constateren dat de motivatie en mentaliteit bij velen soms ver te zoeken is. In de winterstop gaven diverse spelers van de selectie (!!) de pijp aan de welbekende Maarten met als gevolg dat het 2e team, ondanks de inzet van 28 spelers in het afgelopen seizoen, eerloos moest degraderen.
Tijd voor actie
Zoals gezegd hecht het bestuur grote waarde aan goede omgangsvormen en een goede sfeer binnen de vereniging.
Om een veranderingsproces binnen onze vereniging in gang te zetten hebben wij een aantal Gedragsregels opgesteld. Soms open deuren, soms misschien iets verdergaand dan de eigen wensen/gedachtewereld. Hieronder volgt een overzicht van deze gedragsregels, in willekeurige volgorde

Vereniging

 • Heb respect voor elkaar
 • Werk mee aan het creëren van het verenigingsgevoel
 • Indien noodzakelijk moet er een beroep op je kunnen worden gedaan bij activiteiten die ten goede komen van devereniging
 • Spreek meningsverschillen onderling uit
 • Houd rekening met de belangen van de vereniging in relatie met haar sponsors, dus…
  wees een ambassadeur voor je vereniging

Team

 • Het teambelang staat voorop
 • Vloeken en schelden behoort tot het verleden
 • Tijdens wedstrijden en trainingen geen discussie(s) met trainer/spelers, maar spreek meningsverschillen onderling uit na de wedstrijd/training
 • De scheidrechter is ook maar een mens, dus accepteer zijn beslissingen, ook al ben je het daar niet altijd mee eens
 • Wees open en eerlijk tegen elkaar
 • Afberichten tijdig voor de wedstrijd
 • Vakanties/weekendjes tijdig van te voren melden
 • De (selectie)teams trainen volgens de planning, afwijkingen kunnen in overleg met coach/trainer worden besproken
 • Laat de kleedkamers schoon en netjes achter
 • Bedank de scheidsrechter en de tegenstander na afloop van de wedstrijd
 • Wees zuinig op de (gesponsorde) kleding en op de overige benodigde attributen.

In de komende magazines zullen wij periodiek aandacht besteden aan bepaalde gedragsregels. Vandaag willen we het hebben over vloeken en schelden.

“Voetbal is emotie”, “voetbal is oorlog”
Deze kreten worden te pas en te onpas gebruikt om een bepaald gedrag goed te praten. “Dat vloeken hoort er nou eenmaal bij”, krijg je vaak te horen. In alle redelijkheid……is dat ook zo ????. Emotie is onderdeel van elke sport en toch wordt er (gelukkig) bij lang niet alle sporten zo gevloekt en getierd als bij voetbal. HET KAN DUS OOK ANDERS!

Vloeken en schelden zit in de Volendammer cultuur. De gekste combinaties van schuttingwoorden en vloeken worden bedacht en de jeugd weet haast niet beter dan dat het woordje ‘gaal’ een Volendammer woord is. Je kan je afvragen waarom je vloekt, voor wie en waarvoor? Ben je stoer als je vloekt of ben je een watje als je niet vloekt? Komt het intelligent over of juist dom? Vind je het leuk als jouw kinderen (later) vloeken of krab je jezelf dan toch even achter de oren? Na 5 minuten in de synoniemenlijst van Word hebben we een selectie van woorden kunnen maken, welke vroeger als krachttermen werden gebruikt en kunnen dienen als alternatief voor …. bedenk het zelf maar…:
Adembenemend, afgrijselijk, afschuwelijk, allemachtig, bliksems, bovenmatig, buitengewoon, deksels, donders, drommels, duivels, enorm, erbarmelijk, erg, ergerlijk, extreem, fabelachtig, fantastisch, flink, geweldig, gruwelijk, heel, heftig, hevig, hinderlijk, hoogst, intens, ontzaglijk, ontzettend, prachtig, reusachtig, schokkend, spannend, spectaculair, terdege, uitermate, uiterst, verdraaid, verduiveld, verschrikkelijk, vervloekt, vreselijk, walgelijk, zeer, zorgelijk.

Het bestuur is zich ervan bewust dat ook zij wel eens te ver gaat in haar emotie. Zo leven bestuursleden op de tribune altijd mee met onze teams en laten ook zij zich af en toe te veel gaan. De bestuursleden zullen hun rol echter (moeten) wijzigen door leden en niet leden aan te spreken op hun gedrag. Het bestuur staat natuurlijk open voor kritiek. Wanneer een ieder bij zichzelf eens na wil gaan welke nadelen er kleven aan een positieve verandering in taalgebruik, dan mag men ook die melden aan het bestuur.