In the spotlight

Kras Recycling
In de afgelopen maand heeft KRAS het 60-jarig jubileum gevierd. Als hoofdsponsor van onze zaalvoetbalclub, maar ook van vele andere sportverenigingen in Volendam,
heeft KRAS de financiele fundering gelegd, waarop de verenigingen een verdere basis konden bouwen. Dat heeft geleid tot de vele bijzondere sportprestaties die in Edam-Volendam in de afgelopen jaren zijn verricht. Met FC Volendam en inmiddels ook de Handbalvereniging als sportieve uithangborden, behoort onze gemeente tot de meest sportieve gemeenten in Nederland. En dat is grotendeels te danken aan de familie Kras.

Het staat eigenlijk zo simpel verwoord op website van KRAS: “Sporten in verenigingsverband vervult nog steeds een belangrijke rol binnen een gezonde en sociale samenleving. KRAS is sponsor van voetbalclub FC Volendam en Eredivisie handbalvereniging HVV KRAS/Volendam. Op kleinere schaal ondersteunt KRAS andere sportclubs en -verenigingen met een duidelijk beleid en jeugdplan. Op sociaal gebied ondersteunt KRAS gerichte goede-doelen-acties met een lokaal karakter.” Tussen zeggen en doen zit vaak een hele wereld. KRAS, maar ook KIVO Plastic verpakkingen, dat ook in dit magazine als Sponsor In The Spotlight wordt gezet, maken deze woorden al tientallen jaren waar. Dit tot grote vreugde van de vele besturen van sportverenigingen en culturele verenigingen.

ZVV Volendam
Een afvaardiging van Kras Recycling bewondert het cadeau dat door ZVV/Volendam werd overhandigd. Van links naar rechts: Thames Zwarthoed, Henk Kras jr., Ben Kras, Henk Binken, Marie Kras-Steur en Henk Kras sr.

Internationale Onderneming
KRAS is inmiddels een internationaal opererende onderneming met zijn hoofdkantoor in Volendam. Begonnen met een oude bakfiets in 1951 om lompen en oud ijzer te verzamelen, is het bedrijf uitgegroeid tot de holding KRAS GROUP met vijf zelfstandige werkmaatschappijen. In de eerste plaats is KRAS compleet dienstverlener voor bedrijven bij het verwerken van hun afvalstroom (papier, karton, folies en kunststoffen). De dienstverlening in afvalverwerking is gericht op de gehele Benelux, Frankrijk en Duitsland. Daarnaast maakt KRAS ingezameld afval geschikt voor hergebruik of bewerkt ze tot grondstof voor nieuwe producten. De verkoop van deze halffabricaten vormt een tweede kernactiviteit. Door een grote kennis van de markt en een wijdvertakt netwerk, opgebouwd in de afgelopen zestig jaar, houdt KRAS zich als derde activiteit bezig met de transitohandel van grondstoffen en halffabricaten. KRAS handelt met en verkoopt aan partijen wereldwijd.

Familiebedrijf
Ondanks de internationale schaalgrootte is KRAS een echt familiebedrijf gebleven. Inmiddels behoren verschillende kinderen uit de derde generatie tot directie. ‘Daarmee is intern gezorgd voor een evenwichtige doorstroom van generaties, die continuiteit in kennis en kwaliteit waarborgt’ aldus de website. ‘De karakteristieke waarden van het familiebedrijf zijn zorgvuldig doorgegeven. Maar de derde generatie Kras kijkt ook vooruit en is ambitieus op zoek naar nieuwe innovaties en het verleggen van volgende grenzen’. Wij gaan er vanuit dat ook deze derde generatie KRAS in staat zal zijn het bedrijf verder te ontwikkelen en hopen dat ze daarbij ook nog lange tijd de maatschappelijke rol willen vervullen, waarmee KRAS de afgelopen tientallen jaren vaak ook als voorbeeld voor andere Volendamse bedrijven heeft gefungeerd.

Familiebedrijf KIVO Plastic Verpakkingen denkt aan volgende generaties

Bovenstaande kop siert een mooi interview over KIVO in het blad Ondernemersbelangen van een paar maanden geleden. Algemeen directeur Robert Kwakman (foto) vertelt daarin over de historie en recente ontwikkelingen binnen KIVO Plastic Verpakkingen. Naast Kras Recycling is ook KIVO al lange tijd sponsor van ZVV Volendam en haar voorgangers. Ook KIVO vierde dit jaar een jubileum en dat is voor ons een extra reden om KIVO onder de aandacht te brengen als sponsor in the spotlight. Voor ZVV is KIVO ook van grote waarde. Altijd wanneer er een beroep op KIVO is gedaan werd dat beroep gehonoreerd. Een voorbeeld daarvan is het opkopen van de loten van de jeugdloterij die niet werden verkocht. KIVO is dan ook een bedrijf waar het ondersteunen van sportief Volendam behoort tot een van de kernwaarden van het bedrijf. De mensen van KIVO zijn daar echter altijd bescheiden onder.

KIVO bestaat 45 jaar
Het bedrijf dat in 1966 door Dick Kwakman werd opgericht bestaat inmiddels alweer 45 jaar. In december 2010 hebben zijn drie zoons het roer overgenomen. Robert is algemeen directeur. Louis is verantwoordelijk voor inkoop en Henry voor logistiek. Robert vertelt in het stuk in Ondernemersbelangen dat zijn vader indertijd is begonnen met een hal, twee machines en vijf man personeel. In 2005 was het bedrijfechter gegroeid naar 225 medewerkers. KIVO staat vooraan in verpakken en voorop in kwaliteit. Met het oog op duurzaamheid en milieu zijn door KIVO daarom belangrijke stappen gezet op het gebied van diktereductie van folies. KIVO staat, als Nederlands familiebedrijf, ook bekend om z’n maximale service en flexibiliteit. KIVO levert in Europa en beschikt over vestigingen, agentschappen en distributeurs in Nederland, Belgie, Duitsland, Frankrijk, Polen, IJsland, Denemarken, Rusland, Tsjechie en Ierland.

Klaar voor de toekomst
Na een grondige analyse van de bestaande markt hebben de broers een aantal ingrijpende beslissingen genomen om de toekomst van het bedrijf ook voor komende generaties te waarborgen. Ten einde de bedreigingen vanuit China en Oost –Europa het hoofd te kunnen bieden gaat KIVO Plastic Verpakkingen zich concentreren op een kleiner aantal producten, waarmee ze Europees marktleider kan worden. Wij zijn ervan overtuigd dat dit deze Volendamse broers gaat lukken. Wij feliciteren KIVO dan ook van harte met het 45-jarige jubileum en wensen Robert, Louis en Henry veel succes bij de verdere ontwikkeling van hun bedrijf. En natuurlijk hopen wij dat KIVO ook nog lange tijd als sponsor verbonden zal willen blijven aan ZVV Volendam.