Algemene Ledenvergadering 13/01

Op woensdag 13 januari 2021 om 19.30 uur zal online de Algemene Ledenvergadering van de ZVV Volendam worden gehouden. Wij roepen hierbij onze leden op tot het bijwonen van deze online meeting/vergadering. Aanmelden voor deze meeting kan via de mail, secretaris@zvv-volendam.nl.

Agenda ALV ZVV Volendam 13 januari 2021 om 19:30 uur (online meeting):
1. Opening.
2. Ingekomen stukken en mededelingen.
3. Goedkeuring van de notulen van de algemene ledenvergadering van 10 januari 2020.
4. Verslag van de kascontrolecommissie.
5. Goedkeuring financieel jaarverslag 2019-2020.
6. Fusie ZVV Volendam met RKAV Volendam/toestemming.
7. Voorstellen ingediend door de ledenvergadering.
8. Rondvraag.
9. Sluiting.

> Klik hier voor de notulen van 10 januari 2020.
Het fusievoorstel (agendapunt 6) wordt nog toegevoegd.