Afscheid van Maurice Buijs bij ZVV Volendam

Afgelopen zaterdagavond hebben de spelers van ZVV Volendam tijdens het jaarlijkse eindfeest afscheid genomen van Maurice Buijs die na circa 10 jaar zijn zaalvoetbalschoenen aan de wilgen hangt. Een afscheid met een bronzen randje, omdat de zaalvoetballers het afgelopen seizoen de grote verrassing werden in de Eredivisie en de competitie afsloten na een drietal spannende
play-off wedstrijden waarin ze uiteindelijk genoegen moesten nemen met een derde plaats op de ranglijst. Nooit eerder was het vlaggenschip van ZVV Volendam zo hoog geëindigd. Voorzitter Cees Veerman sprak in bar de Molen zijn waardering uit voor Maurice voor zijn inzet de afgelopen jaren en met name het afgelopen seizoen, waar hij misschien wel zijn beste seizoen speelde. Namens het bestuur van ZVV Volendam ontving Maurice een fotocollage waarin talrijke spelmomenten waren opgenomen. Voorafgaande aan het afscheid van Maurice Buijs kreeg ZVV-speler Kevin Mühren uit handen van Cees Veerman nog een cheque overhandigd ter waarde van € 500,- voor het scholenproject in één van de armste regio’s in Oeganda, waar Kevin als vrijwilliger in juni naar toe gaat. Met het geld kan materiaal zoals schriften, pennen, boeken, sportkleding etc. worden aangeschaft, daar is een groot tekort aan. Tijdens de 1e play-off wedstrijd op 5 mei heeft ZVV Volendam van elkebetalende bezoeker ‘n bedrag van € 1,- per bezoeker gereserveerd voor dit goede doel. Dat café/bar de Molen voor het eindfeest was uitgezocht had ook een reden. De eigenaren Danny en Cliff van Noorden wilden graag iets voor ZVV Volendam betekenen en dat contact heeft geresulteerd in een sponsorcontract dat afgelopen zaterdagavond in het bijzijn van de selectie van ZVV Volendam werd ondertekend. Nadat alle formaliteiten waren afgerond was het wachten vervolgens op het kampioensteam van de RKAV Volendam zaterdag 1 die zich later bij het feest toevoegde. De spelers van ZVV Volendam verwelkomden de kampioenen, waartoe ook een vijftal spelers van ZVV Volendam behoorden, na aankomst in de haven. Waarna het feest helemaal losbarstte en tot in de late uurtjes werd voortgezet.